ivelina spasova ivelina spasova po maichinstvo

Запор при непогасен кредитЗдравейте!
Имам забава по един кредит и нямам как да платя цялата сума от 600лв на куп и затова ще ме дават на съд, Това разбирам от писмото, което получих.

Аз съм в болнични и получавам около 380-420лв, а от юни 2016г. излизам в отпуск по майчинство. Имам две деца, едното на два месеца, а другото на 3-години. За тях получавам детски - 85лв за двете и друг доход като студентка (майка с деца до 6-годишна възраст получавам стипендия в размер на 80лв). В случай, че имам запор, всичко ли ще бъде запорирано? Каква сума може да се запорира?Отговори

  • Здравейте,
    съгласно чл. 114а. КСО - Върху паричните обезщетения и помощите, изплащани по този кодекс (обезщетение за временна неработоспособност, временна намалена работоспособност, инвалидност, майчинство, безработица, старост, смърт) не могат да се налагат запори по реда на Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или да се извършват други удръжки освен за задължения към държавното обществено осигуряване и за задължения за издръжка, както и при прихващане на суми по реда на чл. 114.
    Имайте предвид, че това, че получавате несеквестируем доход НЕ Ви освобождава от задължението Ви и не лишава съдебния изпълнител от правото си да избере друг способ за принудително събиране на сумите.

    Поздрави,
    Соня Чобанова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->