Никола Спасов Никола Спасов Потребител

Облагане и документиране по ЗДДС на посредническа услуга към ЮЛ в АнглияАнглийска фирма нерегистрирана по ДДС, сключва договoр с българска фирма регистрирана по ЗДДС, за да ѝ посредничи при намирането и сключването на сделки с английски клиенти, които да инвестират парите си във Инвестиционен Фонд. За посредническата услуга, която е от името и за сметка на английската фирма, българската фирма посредник ще получи комисионна.

Посредническата дейност се извършва електронно по e-mail или телефон. Английската фирма не е регистрирана с ДДС номер, защото по тяхното законодателство не е задължена, въпреки че оборотът ѝ прехвърля прагът от £82,000, при който според тяхното законодателство следва регистрация по ДДС.

Как се третира по ЗДДС облагането на комисионната и как се документира сделката?Отговори

 • Здравейте,

  Във връзка с поставения въпрос мога да изразя следното мнение:

  В случая Вие извършвате доставка на услуга, по която получател е данъчно задължено лице, което не е регистрирано за ДДС цели, като тези лица са приравнени на данъчно незадължени лица и приложение намира разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от ЗДДС, а именно:
  "Мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получател е данъчно незадължено лице, е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят от постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на доставчика.

  Вие сте описали, че посредническата дейност се извършва електронно по e-mail
  или телефон, откъдето може да се направи извода, че обектът, от който извършвате услугата е на територията на страната.
  При тази ситуация мястото на изпълнение е на територията на страната и Вие следва да издавате фактурите за комисионната като начислявате ДДС. Приложима в този случаи е стандартната ставка от 20%
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->