Потребител

Осчетоводяване по сметка 411Здравейте, моля за помощ при тази ситуация:

Имаме фактура на клиент
411/701 - 20лв

фактура за балансиране на ел. енергия
602/401-5 лв

В банката постъпва прихода от продажбата на ел. енергията намален с фактурата за балансиране
503/411-15 лв

Как ще се отрази тази разлика в Клиенти 5 лв.?

Отговори

 • Здравейте,

  Можете да нетирате сметките 401 и 411 със следната статия:

  Дт 401 Задължения към доставчици 5
  Кт 411 Вземания от клиенти 5

  По този начин крайното салдо и на двете сметки ще бъде 0.

  Поздрави,
  Игор Жеков
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->