Снежана Димитрова Снежана Димитрова счетоводител

Осигуряване на съдружник, неизвършващ трудова дейност в ООДДружество с огранчена отговорност започва дейност - търговия на дребно.

За тази цел назначава лице на трудов договор, продавач-консултант. Дружестевото се представалява по съдебно решение от двама съдружника с еднакви дялове. В дружествения договор с вписани като съдружници и управители, които ще представляват и управляват заедно и поотделно.

Участие с личен труд, т.е трудова дейност ще извършва само единият съдружник - за сключване на договори, подписване и подаване на декларации и т.н. без възнаграждение. За това само единият ще се осигурава, като самоосигураващо се лице по чл.4, ал.3, т.2 от КСО.

Фактът, че е вписан в Дружeствения договор като управител задължава ли другият съдружник, без да извършва трудова дейност да се осигурява като самоосигурявашо се лице?Отговори

  • Задължение за осигуряване възниква само тогава когато се упражнява трудова дейност. След като единия съдружник ще извършва трудова дейност, то той е длъжен да се осигурява. Според вашето разяснение другия съдружник няма да упражнява трудова дейност в дружеството. Той участва в него само със капитал. Ако това е така, то в този случай за втория съдружник не възниква задължение за осигуряване.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->