Пийт  Зилк Пийт Зилк Потребител

Попълване на осигурителна таблица 1 и 2Здравейте,
Лице, СОЛ в ЕТ е в майчинство от месец април 2015 до декември включително. Едноличният търговец реализира (използвам примерни цифри) 12000 данъчна печалба за 2015 г. и се осигурява авансово в/у 420 лева (съответно внася здравно 4.8 % от април). Как е редно да се полълни осигурителна таблица 1 и 2 по годишна данъчна декларация по член 50 от ЗДДФЛ? Има ли значение дали има назначени лица по ТД?Отговори

-->