Потребител

Начисляване на амортизацииСтава въпрос за климатици, столове и бюра. Как се начислява амортизация на тях? Тя към разпределяеми или неразпределяеми разходи трбва да бъде при положение, че не участват пряко в производството? Досега са били към разпределяемите и са се разпределяли в себестойността на продукцията.Отговори

  • Здравейте,

    Всяко дружеството трябва да има счетоводна политика, която да спазва. Тя е възприет от предприятието модел за отчитане на неговата дейност през отчетния период и представлява съвкупност от принципи, правила, бази и процедури, възприети за отчитане на дейността и за представяне на информацията във финансовия отчет.

    От написано от Вас не става ясно каква е вашата дейност и какво е предназначението на тези активи. В счетоводната политика би трябвало да са описани критериите кога се признава един актив и кога се отчита като дълготраен материален актив, както и метод на амортизация и амортизационна норма.

    Поздрави,
    Величка Павлова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->