Корал Феим Корал Феим Потребител

Съкръщаване на работещ пенсионерЗдравейте,
Предстои ни съкръщаване на персонала във фирмата. Имаме служител, кпйто е пенсионер (бивш военен), назначен на постоянен трудов договор. Можем ли да го съкртаим на основание по чл. 328, ал. 1, т. 10б КТ - когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст (за което е необходимо предизвестие)? Дължим ли му обезщетение за оставане без работа?Отговори

 • Здравейте,

  За да има право работодателят да прекрати трудовото правоотношение на това основание е необходимо то да е възникнало в момент, последващ придобиването и упражняването на правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това означава, че правоотношението е възникнало с лице, което не само че отговаря на условията за придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но и което е упражнило това свое право, т.е. пенсията е отпусната и затова в практиката се използва понятието „освобождаване на работещ пенсионер”. Възникналото правоотношение може да бъде както безсрочно, така и срочно.
  Може да дължите обезщетение, в случай на неспазено предизвестие.
  При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, правото за който не е погасено по давност.

  За справка: чл.328 ал.1 т.10б от КТ; чл.220 от КТ; чл. 224 ал.1 от КТ

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->