Атанас Колев Атанас Колев Потребител

Закон за местни данъци и такси за ново жилищеЗдравейте,
Закупих апартамент, който получи акт 16 в края на миналата година. Регистрирах го в двумесечният срок, което се падна в края на 2015-та година. Tази година видях, че дължа данъци за предходни години и за текущата 2016.

Tрябва ли да заплащам пълния размер на данъка за 2015-та при положение, че апартаментът е регистриран в края на годината и преди това е бил неизползваем?Отговори

 • Здравейте,

  В чл. 15, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси се казва, че за новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени или е започнало използването им.
  (2) При прехвърляне на имота приобретателят дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя.

  Съгласно чл. 13. от същия закон "Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не".

  В този смисъл във Вашия случай Вие попадате в хипотезата на алинея 1 от чл. 15, като съответно за 2015-та година Вие ще дължите данък от месеца следващ месеца, в който сградата е получила Разрешение за ползване/ Удостоверение за въвеждане в експлоатация (Акт 16).

  Поздрави,
  Нина Стоева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗМДТ

-->