Госпожица Николова Госпожица Николова stajant

Доставка на стокиБългарска фирма закупува стоки от Гърция. Стоките директно се изпращат от Гърция до Германия за преработка в склад за около 10 дни. Оттам стоките ще бъдат изпратени за Китай (купувач). Каква сделка е това и каква документация трябва да имам?Отговори

 • Здравейте,

  Във връзка с поставения въпрос мога да изразя следното мнение:

  Ако приеме, че стоките, които закупувате от Гърция са придобити от доставчик, който е регистриран по ДДС в Гърция и Вие съответно сте регистриран по ДДС в България, тогава тази доставка е ВОП.
  На основание чл. 62, ал. 2 от ЗДДС, мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване е на територията на страната, когато лицето, което придобива стоките, е регистрирано по този закон и е осъществило придобиването им под идентификационен номер, издаден в страната, т.е. независимо, че стоката ще бъде транспортирана в Германия мястото на изпълнение е на територията на страната. Цитираната разпоредба на ал. 2 няма да намери приложение ако разполагате с доказателства, че вътреобщностното придобиване на стоките е обложено в държавата членка, където същите са пристигнали или е завършил превозът им /ал.3 чл. 62 от ЗДДС/. Тук обръщам внимание, че прагът за регистрация при ВОП в Герамания е 12 500 евро /актуално към м. Април 2015 г./
  По отношение на изпращането от Германия към Китай тази доставка е износ, и съответно стоките ще минат през митница.
  По отношение на обработката на митническите документи не мога да ви бъда полезен.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->