Миглена Иванова Миглена Иванова Потребител

ДДС за обезщетение при непогасяване на кредитЗдравейте,
Дружеството ни е Заемодател по договор за кредит. Съгласно същия в случай на непогасяване в уговорения срок Кредитополучателя следва да ни заплати обезщетение включващо следните суми:

1) законната лихва, изчислена върху неплатената в срок сума за времето на забавата и

2) направените от нас разходи за събиране на вземането (за изпращане на съобщения, напомнителни писма и други извънсъдебни и съдебни разходи)

Редно ли е да не начисляваме ДДС за това обезщетение на основание чл.26, ал.2 от ЗДДС? Влиза ли в обхвата на плащанията на неустойки и лихви с обезщетителен характер по смисъла на същия законов текст?Отговори

  • Здравейте

    Във връзка с поставения въпрос мога да изразя следното мнение:

    Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗДДС, не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер.
    Във връзка с горното и на основание чл. 86 от ЗЗД, при неизпълнение на парично задължение длъжникът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.
    От горното следва, че лихвата за забава има характер на обезщетение.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->