Огнян Коларски Огнян Коларски финансист

СИДДО с Естония за договор с физческо лицеЗдравейе колеги,

Имам клиент- български гражданин, който е сключил трудов договор с естонска фирма. На база на този контракт той получава по личната си сметка всеки месец сума пари, която е за усилията му да развива пазар на естонски продукт в България. Човекът не се осигурява от естонската фирма, както и не внася никакви данъци или осигуровки в България през последната година.

Какво е длъжен да направи, за да може да декларира тези си доходите? Подава ли ГДД за ФЛ? Прилага ли се договора с естонската фирма? Само 10% ли дължи? Има ли особеност при попълването на декларацията?

Поредварително Ви благодаря за компетентия отговор!
С уважнеие
ОгнянОтговори

  • Здравейте,

    В случая щом Вашият клиент е български гражданин и договора между дружеството и лицето е за развиване на пазара в България, следва че Вашият клиент в качеството си на местно лице попада в обхвата на ЗДДФЛ. Съгласно ЗДДФЛ местните лица са задължени за доходите си от България и чужбина. Във вашия случай лицето развива пазара в България, което означава, че доходът е от България. При това положение лицето е задължено да подава годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
    Щом доходите са от трудови правоотношения тогава лицето формира данъчната си основа по реда на чл. 24 от ЗДДФЛ и прилага реда на закона, който е предвиден за доходите от трудови правоотношения. Съответно следва да имате в предвид, че е длъжно да внася и задължителни осигурителни вноски.
    По отношение на естонското дружество е възможно същото да стане данъчно задължено лице по ЗКПО, ако същото има място на стопанска дейност в България и осъществява стопанска дейност на територията на страната.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->