Бойка Дянкова Бойка Дянкова финансист

Транспортна услуга или???Здравейте,

фирмата ни има собствен хладилен камион. Поради спецификата на работата камиона кара наша стока един или два пъти в седмицата до София. Ръководството е преценило,че на този график няма необходимост и не е икономически целесъобразно да поддържа персонал - шофьор. За да си свършим работата вземаме шофьор от друга фирма и накрая на месеца получаваме фактура с текст "Транспортна услуга", като на товарителницата е отбелязан рег.номер на нашия камион. Правилно ли постъпваме? Има ли и друг начин да процедираме.


Отговори

 • Здравейте, г-жо Дянкова,

  Договорени правоотношения за предоставяне на персонал са обичайна стопанска практика и същите не противоречат на закона.
  Обикновено правоотношенията се оформят с писмен договор. Отделните клаузи от договора, свързани с полагането на труда (предоставяне на персонал), сключени между предприятие, което осигурява персонал и предприятие, което ползва работниците, ще бъдат действителни, ако са изпълнени условията за валидност на трудовото правоотношение относно мястото на полагане на труда и характера на работата по него.

  За справка: Становище на НАП с Изх. № 24-00-9 от дата: 18.04.2008 год.
  Глава V Раздел VIII "в" от Кодекс на труда

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Кристина
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗМДТ

-->