Румяна Атанасова Румяна Атанасова Потребител

Осчетоводяване на ревизионен актЗдравейте,

На фирма е съставен данъчен ревизионен акт през 2012г. Фирмата започва съдебни дела. Счетоводителката тогава не е осчетоводила акта. През 2015г Върховен съд се произнася по случая, като намаля една много малка част от дължимата сума. Фирмата в момента не работи. Сумата на акта е много голяма и едва ли някога ще бъде погасена. 2015г е направена някаква минимална вноска по този акт.

Как да осчетоводя сега този акт след като през 2012г не е спазено правилото за текущо начисляване?Отговори

  • Здравейте,

    След като ревизионния акт не е осчетоводен през 2012 г., за вас е налице счетоводна грешка, третирането на които е регламентирано в глава дванадесета на ЗКПО /чл. 75 - чл. 81./

    Съгласно чл. 75 при откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с минали години, данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите през съответните минали години закони така, че все едно грешката не е била допусната. При определяне на данъчното задължение върху коригирания данъчен финансов резултат за минала година се прилага данъчната ставка за съответната минала година. При установяването на счетоводна грешка от минали години, следва да се уведоми писмено НАП /ТД на НАП по адрес на управление/, в 30-дневен срок от получаване на уведомлението органите по приходите предприемат действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответния данъчен период.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->