Бойка Дянкова Бойка Дянкова финансист

Смяна на адрес на управлениеФирмата сменя адреса си на управление от София в Благоевград. Разполагаме с няколко автомобила, които са със софийска регистрация. Трябва ли да сменяме регистрационните номера в КАТ Благоевград и на какво основание? Смяната на адреса на управление изисква ли и нещо друго, освен вписването в ТР?Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно чл. 14 от НАРЕДБА № I-45 ОТ 24 МАРТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ОТЧЕТ, ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, промяна в регистрацията се извършва при изменение на данните за превозното средство и собственика, посочени в свидетелството за регистрация, смяна на регистрационния номер и продължаване срока на валидност при временна регистрация.

  По смисъла на ал. 4 от същия член при промяна в постоянния адрес на собственика в населено място в друга област собственикът представя превозното средство за промяна в регистрацията в 14-дневен срок от издаване на новия личен документ.

  Аналогичен е случаят, когато се прави промяна в седалището и адреса на управление на юридическо лице, какъвто е Вашият случай. В 14-дневен срок от вписване на новия адрес в търговския регистър, следва да бъде извършена и промяна в регистрацията на МПС-то.

  На страницата на КАТ-Благоевград бихте могла да проверите какви са необходимите документи за регистриране на МПС-то в новия район.

  Поздрави,
  Нина Стоева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗМДТ

-->