Потребител

Трудов договор със срок на изпитване, без указана продължителност на изпитателния срокВъпроса ми е във връзка със сключен трудов договор на основание чл. 67 ал.1 т.1 във връзка с чл. 70 ал.2 КТ, със срок на изпитване в полза на работодателя. Продължителност на работното време 7,00 часа. Срокът на предизвестието при прекратяване на трудовия договор е в полза на работодателя и е в размер на 30 дни. Става въпрос за работа в клиника като Биолог.

Тъй като изпитателния срок не е изрично упоменат в договора, този договор валиден ли е? Трябва ли да бъде упоменат в договора?
Какво означава продължителност на работното време 7,00 часа? Това 5-дневна работна седмица на 7-часов работен ден ли е, или има и друго тълкование?
Освен това на мястото за вписване на диплома ...., издадена от ...... и специалност ..... не са вписани никакви данни . Това проблем ли е относно юридическата стойност на изготвения договор?Отговори

 • Здравейте. Счита се, че когато в ТД не са уточнени определени клаузи, валидни за конкретните случаи са тези от Кодекса на труда, а още повече тези от КТД.С уговорката същият да е валиден за Вас!
  1.Основание чл. 67 ал.1 т.1 във връзка с чл. 70 ал.2 КТ - текста гласи"(2) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В договора по ал. 1 се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това не е посочено в договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни.Това означава, в по време на срока, всяка от страните може да го прекрати без предизвестие.
  2.Продължителност на работното време 7,00 часа.-след като нищо повече не е договорено, става дума за 5-дневна работна седмица/ - Чл. 136. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа.Но да не забравяме, че има дневен и нощен труд.Вашият какъв е ?
  3.След като няма конкретен срок за изпитване, тази клауза не е действаща и не може да се приложи в трудовото правоотношение, което е валидно в правния мир.
  4.Мисля, че невписването на дипломата и специалността няма да са фатални, ако договореното трудово възнаграждение отговаря на КТД и Вие го приемате като нормално.
  kazimirc4
  • 25 Mar 2016 01:17
  • (Потребител)
  • 0
  Здравейте! Благодаря за отговора Ви! Трудът е дневен. Работата е през деня. Бихте ли пояснили точка 3.- че тъй като няма конкретен срок на изпитване ,тази клауза не е действаща и не може да се приложи в трудовото правоотношение. - Простете ,но не разбирам тази специфична терминология. Договора постоянен ли е вече? Има ли изпитателен срок? Как би могъл евентуално да се прекрати без последствия за мен?
  Относно това дали трудовото възнаграждение отговаря на КТД е вписано : Код по НКПД:21316016,което не знам какво значи. Не зная дали отговаря или не?
  Освен това пише ,че продължителността на работното време е 7,00часа,но се работи и в събота и неделя,а в глава Допълнителни възнаграждения от договора е записано "за допълнителна работа -0,00лв" Това означава ли,че след като съм назначена на 7 -часово работно време ,работя от понеделник до петък в събота и неделя когато се налага - не мога да имам претенции за това? Какви са правата ми ? Благодаря ви предварително за отговора.
 • Здравейте. Вярно, терминологията е специфична. Затова-по-точно:
  1.Т.3 означава, че ТД е безсрочен,т.е.постоянен.Няма изпитателен срок. Но това е за специалистите. Според как се тълкува ситуацията, може по-малко благоприятно или повече да се прекрати един ТД.
  2.По отношение на кода - той е узаконен в НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ. Означава "Биолог, ембриология". Но това трябва да е изписано на Трудовия Ви договор от работодателя?!
  3.Това, че се работи в събота и неделя, не ме учудва. Въпросът е, след като/вероятно/ се надвишава договорената продължителност на работното време, заплаща ли се то като извънреден труд?
  4.Клаузата ""за допълнителна работа -0,00лв" няма никаква юридическа стойност?! В КТ - Чл. 8,(4) Трудовите права и задължения са лични. Отказът от трудови права, както и прехвърлянето на трудови права или задължения са недействителни. Защото отказът/договореността между Вас и работодателя!/ от заплащане на допълнителна работа е точно такъв ОТКАЗ от правото на допълни-телно възнаграждение/заплащане/.
  5.Ако получа информация за основната Ви РЗ и общата месечна продължителност на отработеното време, мога да Ви покажа от какво Ви лишава работодателя. Ако смятате, че сайта не подходящото място, може на лични. Засега толкова.

  kazimirc4
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->