Росен Сендов Росен Сендов услуги

Облагане с патентен данъкЗдравейте,
Едноличен търговец осъществява търговска дейност на дребно с плодове със собствен микробус на различни пазари в малки населени места. Няма търговски обект и постоянно място за осъществяване на търговската дейност. Не разполага с определени маста или щанд на пазари а си осигурява сам място около микробуса, в зависимост от местоположението му. Подлежи ли на облагане с патентен данък?Отговори

 • Здравейте,

  Патентният данък е регламентиран в Закона за местни данъци и такси.
  Чл.61з от ЗМДТ гласи следното:
  (1) Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 (патентни дейности), се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:
  1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и
  2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.
  (2) За извършваната патентна дейност лицата по ал. 1 не се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

  В случай, че не отговаряте на посочените изисквания имайте предвид, че подлежите на облагане по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

  Поздрави,
  Маргарита • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗМДТ

-->