Maria Todorova Maria Todorova Счетоводство счетоводител

Осчетоводяване на възнаграждения по незавършен проектЗдравейте!
Изплатили сме възнаграждение на физическо лице от Сърбия, относно работа по проект, който не успя да завърши. Къде следва да се осчетоводи? Ако е във възнаграждения в годишния отчет, няма да има осигуровки. Ако е като консултантски услуги нямаме фактура! Как е най добре да се осчетоводи и отнесе в отчета за приходи и разходи?Отговори

-->