Светла Тончева Светла Тончева Потребител

Начисляване на платен годишен отпускВ платения ми годишен отпуск за един месец е включено ДМС-то за този месец, а не ДМС-то за предходния месец с поне 10 отработени дни. Възможна ли е такава интерпретация на чл.177 от КТ?Отговори

 • Здравейте. Моля уточнете следното:
  - за кой месец става дума,възнаграждението за предходния месец - брутно, част за отработеното време, част ДМС обработени дни;
  -месеца с платен отпуск - брутно възнаграждение, брой дни.

  kazimirc4
 • Здравейте,

  В чл. 177, ал. 1 от Кодекса на труда е предвидено, че за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.

  Съгласно чл. 17. от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 или на обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда се включват: 1. основната работна заплата за отработеното време; 2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда; 3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер и други.

  Допълнителните трудови възнаграждения (ДМС), които получавате, биха могли да се приемат за такива с постоянен характер, ако се получават постоянно заедно с полагащото се за съответния период основно възнаграждение, което следва да е определено и с колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за организация на работната заплата в предприятието.

  В брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 от Кодекса на труда се включва съответната пропорционална част от допълнителните периодични или годишни възнаграждения, изплатени след ползването на платения отпуск, като за целта се преизчисляват изплатените възнаграждения за платен отпуск.

  Поздрави,
  Величка Павлова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->