Маргарита Петкова Маргарита Петкова Потребител

Подаване на декларация по чл.50През Март 2015 г. почина баща ми. Имаше фирма ЕТ. За периода януари - март 2015 фирмата има дейност. /т.е. приходи и разходи/. През Септември е вписано прехвърляне на търговговско предприятие - аз като провоприемник. След датата на смърта до края на 2015 г. фирмата няма дейност. Следва ли да подавам годишна декларация по чл.50 за 2015 г.?Отговори

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->