Мая Колева Мая Колева икономист

Регистрация по ЗДДСЗадължителна регистрация по ЗДДС на ЕТ означава ли, че физическото лице също ще бъде регистрирано.Отговори


  • Здравейте,

    При регистрацията на ЕТ по ДДС, физическото лице също ще бъде регистрирано, тъй като едноличния търговец и физическото лице не са отделни правни субекти.

    Поздрави!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->