Задай въпрос тук
Natasha Georgieva Natasha Georgieva Потребител

Попълване на дневник за продажбиПродажбата се документира с фактура като на основание чл.143 от ЗДДС, не се начислява ДДС. В дневник продажби информация се попълва от колкона 1 до 8. Протоколът за ДДС по марж - колони 9 - 25.

Размерът на данъка се определя по формулата, посочена в чл.88 от ППЗДДС, като начисляването му се извършва с издаването на протокол. Приложимата в случая данъчна ставка е в размер на 20 на сто, съгласно разпоредбата на чл.66, ал.1 от ЗДДС. Информацията, която следва да съдържа протоколът е определена с чл.90, ал.2 от ППЗДДС. Тези протоколи се описват в дневника за продажбите за данъчния период, като за тях се попълва информацията в колони 9 - 25 на приложение № 10 от ППЗДДС. 

Кои точно колони от 9 до 25?Отговори

  • Здравейте,

    протоколът се включва в 9,10,11 и 12 колона на дневника за продажби.

    Поздрави,
    Габриела Данаилова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->