Потребител

Продажба към лице извън територията на общносттаЗдравейте,
Получаваме фактура, издадена на нас от държава-членка за услуга, отнасяща се за лице в Южна Африка. Ние от своя страна се самоначисляваме с протокол по чл.117. След това издаваме продажна фактура към дружеството в Южна Африка, като му префактурираме услугите с лека надценка без да начисляваме ДДС. Това дружество ни е предоставило документ, че е данъчно задължено лице в страната си.

В коя клетка трябва да отразим фактурата - 23, 24 или друга?Отговори

  • Здравейте,

    В колона 24 се посочва данъчната основа на освободените доставки и освободените ВОП. Трябва да отразите фактурата в колона 23, тук се отразяват доставките на услугите с място на изпълнение в трети страни.

    Поздрави,
    Игор Жеков
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->