стефан димитров стефан димитров управител

Продажба на лизингов автомобил на физическо лицеЗдравейте,
ЕООД взима автомобил на лизинг за 58 000 лв, но решава след определен период преди да е изтекъл лизинга да го продаде на трето - физическо лице. Купувачът заплаща остатъкът от лизинга към лизингодателя в размер на 17209 лв и още 11 000 лв на ЕООД-то, за което му е издадена фактура.

Какви счетоводни операции се взимат в този случай и как тази продажба ще се отрази на ГДД? Данъчен кредит не е ползван. Начислените счетоводни амортизации през периода са в размер на 28 209 лв.Отговори

 • Здравейте,

  След като данъчен кредит не ползван за периода, то тогава ДДС може да не се начислява.
  Що се отнася до счетоводните записвания, те са същите, както при нормална продажба на дълготраен актив, като също така трябва да се отпише и оставащото задължение по лизинга.
  Първо трябва да отпишете натрупаната амортизация срещи самият актив.
  Дт 2415/Кт 205
  След това трябва да отпишете оставащото задължение по лизинг
  Дт 159/Кт 205
  За издадената фактура взимате нормалната статия при продажба
  Дт 411/Кт 705
  И накрая изписвате оставащата балансова стойност срещу дебита на 705
  Дт 705/Кт 205

  Поздрави,
  Димитър Пашов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->