Даниела Игнатова Даниела Игнатова Потребител

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опитЗачита ли се времето на работа по граждански договор и по ДУК като основание за начисляване на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на основание чл.12, ал.4, т.2 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата?

Чл.12, ал.4, ал.2 от НСОРЗ:
"времето, през което, без трудово правоотношение лицата са упражнявали трудова дейност и/или професия, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор, и са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство."Отговори

  • Здравейте,

    В чл.12, ал.4, т.2 от НСОРЗ е предвидено, че при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и времето, през което без трудово правоотношение лицата са упражнявали трудова дейност и/или професия, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор, и са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване , старост и смърт, общо заболяване и майчинство.

    В обобщение на зададения въпрос времето на работа по без трудово правоотношение ще се зачита като основание за начисляване на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на основание чл.12, ал.4, т.2 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата.

    Поздрави,
    Виктория Йотова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->