Йорданка Терзийска Йорданка Терзийска счетоводител

Отпускане на безлихвен заемМоже ли да се отпусне безлихвен заем на българска православна църква и на читалище?Отговори

 • Здравейте,

  По принцип, отпускането на заем и определянето на лихва по пазарни нива е регламентирано в ЗКПО като целта е да се избегне отклонение от данъчно облагане /чл. 15 и чл. 16 от ЗКПО/.
  Във вашия случай може просто лихвата да бъде оформена като дарение и при положение, че са изпълнение изискванията на ЗКПО същото да бъде признат разход - чл. 31 от ЗКПО :
  "За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на:
  - детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии;
  - бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;
  - регистрирани в страната вероизповедания;
  - културни институти или за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна;
  Общият размер на разходите за дарения, признати за данъчни цели, не може да превишава 65 на сто от счетоводната печалба.

  Поздрави
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->