koko kokov koko kokov Потребител

Предварително прекратяване на срочен трудов договорЗдравейте!
Като служител на МВР, при постъпване в системата, подписах договор за 5 години. До тук служих почти 3, но искам да напусна. Интересуват ме начините за прекратяване на договора преди срока на изтичане по най-безболезния за мен модел.

В договора пише "След завършване на обучението, служителят се задължава да служи в системата не по-малко от 5 г. При напускане, трябва да изплати обезщетение за 6 месечното обучение в школата на МВР".

Като вариант за напускане се споменава следния начин:

1. Преди изтичане на уговорения 5 годишен срок, договорът може да се прекрати:
а) едностранно от страна на МВР при прекратяване на служебното правоотношение със СТАЖАНТА (по договора се водя стажант, тъй като бях новопостъпил и ми предстоеше обучение в школата на МВР) по реда на ЗМВР и ППЗМВР; (ако може ми разяснете какво означава едностранно от страна на МВР и какви са условията)

б) при прекратяване на служебното правоотношение по собствено желание от страна на СТАЖАНТА.

Има ли вариант да го прекратя по взаимно съгласие или начин, по който да не плащам обезщетенията? По какъв начин могат да ме заставят да изплатя всички разходи, направени по време на обучението ми?Отговори

-->