Зорница Попова Зорница Попова Потребител

Стаж за съставител на ГФОЗдравейте!
Скоро ще имам степен "магистър" по счетоводство. Имам 9 месеца стаж като оперативен счетоводител, назначена на трудов договор. В момента съм назначена като счетоводител по проект към Община на граждански договор. От чл. 18 на ЗСч не ми става съвсем ясно, дали стажът по граждански договор се признава, за да мога след година и три месеца да се подписвам като съставител на ФО.

В момента работя и по трудов договор на друга длъжнност и ми предстои излизане по майчинство. През майчинството ще продължа да изпълнявам счетоводните си ангажименти, съгласно гражданския договор. Тази ситуация ще окаже ли влияние върху събирането на "стаж в областта на счетоводството"?Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно разпоредбите на чл. 18 от Закона за счетоводството физическите лица съставители на финансови отчети трябва да не са осъждани за престъпления от общ характер и да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността.

  Във Вашия случай ако приемем, че Вие имате завършена степен "Магистър" е необходимо да имате и две години действителен стаж.

  Съгласно параграф 1 от ДР на ЗСч., действителен стаж е действително прослужено време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило без трудово правоотношение /това касае граждански договор/, както и времето, през което лицето е полагало личен труд или е упражнявало свободна професия и изцяло се е осигурявало за своя сметка. В понятието "действителен стаж" не се включва времето на наборната военна служба и времето за отглеждане на малко дете.

  От горното следва, че стажът по гражданския договор е признат за действителен.
  Това не важи за времето през което ще сте по майчинство.

  Поздрави!
 • Благодаря!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗС

-->