Потребител

Самоосигуряващо се лице, полагащо личен труд в ЕООДЗдравейте,
Лице собственик и управител на ЕООД се самоосигурява върху 420 лв. Няма възнаграждение върху ДУК. Във връзка с това, ако лицето си начислява ежемесечни суми за положен личен труд във връзка с дейността на собствената му фирма, където няма други назначени лица, необходимо ли е да се осигурява на двете основания - и като самоосигуряващо се лице и по ДУК, независимо че няма възнаграждение по ДУК или е достатъчно да се осигурява на 420 лв.? И ако си начислява суми за положен личен труд, освен решение на едноличния собственик на капитала, необходимо ли е лицето да издава някакъв документ, за да бъде признат разхода за личен труд за данъчни цели?Отговори

 • Здравейте,

  Собственик на ЕООД има възможност да избере вида и начина на осигуряването си - като управител по договор за управление и контрол (ДУК), или като самоосигуряващо се лице (СОЛ). Видно е, че в случая собственика е избрал да се осигурява като СОЛ. В случая няма значение дали СОЛ получава възнаграждение за личен труд или не. Осигуряването ще се извършва само на едно от основанията и не е необходимо собственика на ЕООД да се осигурява и по ДУК.
  При получаване на възнаграждение от собственика, за положения от него личен труд в дружеството, не е необходимо той, собственика, да издава някакъв документ. Тъй като възнаграждението за личен труд е доход от трудово правоотношение, по смисъла на параграф 1, т.26, б.И от Допълнителните разпоредби към ЗДДФЛ, на собственика трябва да се издаде служебна бележка, в края на годината, за получените от него суми за положен личен труд. Таи бележка именно, СОЛ прилага към годишната си данъчна декларация.

  Поздрави,
  • 05 Mar 2016 18:58
  • (Потребител)
  • 0
  Благодаря Ви за бързият отговор. Въпросът ми възникна от нещо, което прочетох, а именно: " собствениците на търговски дружества, които извършват дейността по управление на дружеството без възнаграждение, подлежат на осигуряване по реда, определен за самоосигуряващите се лица. Следва обаче да се има предвид, че за трудова дейност се приема ВСЯКО действие на собственика на ЕООД по повод функционирането на дружеството, което не е свързано пряко с управлението. Това означава, че ако собственикът на ЕООД освен управлението на дружеството (подписване на договори и финансови отчети например) извършва и дейност несвързана с управлението на дружеството (продава стоките в магазина), то той подлежи на осигуряване и на двете основания – и като управител и като съдружник полагащ личен труд, макар и да не е „начислил” възнаграждението си за управление - See more at: http://www.smetki.com/blog/selfempl.htm#sthash.3pvAgIFc.dpuf
 • Здравейте отново,

  Да, преди няколко години имаше такова становище на НАП, за което обаче имаше допълнително разяснение, че СОЛ могат да избират вида на осигуряването си и не е необходимо да се осигуряват на двете основания.

  Поздрави,
  • 07 Mar 2016 12:22
  • (Потребител)
  • 0
  Много благодаря :)
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->