иван самодивкин иван самодивкин Потребител

Съкращение по чл.328, ал.1, т.2При съкращаване на щата за длъжноста, има ли право работодателят да назначи или да нареди на друг работник да изпълнява същата дейност, но със друга длъжност?Отговори

 • Здравейте,

  Самото съкращаване на щата означава, че тази бройка или длъжност изобщо, вече не е необходима. В случай че, след съкращаването, дейностите на съкратения служител са поети от нов служител но с друга длъжност, има риск, при съдебен процес, съкратения работник да бъде възстановен на работа и уволнението да бъде признато за незаконно. В съдебната практика е прието, че две длъжности са сходни, когато задълженията и отговорностите по тях се покриват над 50%.

  Поздрави,
 • Благодаря,но в случая Директора поставя човек чиято длъжност и задължения не отговарят на тази дейност,а иска той да я поеме.И ако може още два въпроса.
  1.При решение за съкращение, необходимо ли е съгласието на синдикатите.
  2.Какъв е давностния срок за завеждане на съдебен процес.
 • Здравейте отново,

  Съгласие на синдикалния орган се изисква само в случай, че работника, който ще бъде съкратен, е член синдикалното ръководство в предприятието или ако такова съгласие е предвидено в колективния трудов договор.
  Давностния срок за предявяване на иск по трудов спор за прекратяване на трудовото правоотношение в съда е 2 месеца от деня на прекратяването.

  Поздрави,
 • Благодаря.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->