MARGARITA KAFELOVA MARGARITA KAFELOVA СЧЕТОВОДИТЕЛ

Продажба на част от сграда от ЧСИСградата е над 20 годишна, закупена 2004 година от фирма с валутен банков кредит. Сградата е от 11 етажа, които могат да се ползват самостоятелно и независимо един от друг. При покупката е заведена в активите с цялата й стойност и през годините са начислявани амортизации върху тази стойност. От 2009 година фирмата спира да обслужва банковия кредит, както и каквито и да е било задължения към държава, персонал и доставчици. На практика спира дейност.

Към настоящия момент със сградата се разпорежда ЧСИ. През м.11.2015 година ЧСИ продава два етажа от сградата с ДДС.

Объркването ми идва от това, че нямам балансова стойност и начислени амортизации по етажи, а за цялата сграда. Моля за съвет, как да отпиша въпросните етажи или как въобще да постъпя в този случай, защото предполагам, че за в бъдеще подобен вид продажби ще се повторят?Отговори

-->