Юлиан Узунов Юлиан Узунов Ucheben centyr Консултант

Начисляване на осигуровки върху тримесечни бонусиФирмата има система за оценка, която предвижда изплащане на тримесечни бонуси на своите служители, когато получат висока оценка - от 0 до 20% върху основното им месечно възнаграждение. Бонусите се изплащат по процедура, в съответствие с Вътрешните правила за работната заплата и всяко тримесечие са различни за различните служители и за всеки служител поотделно. Те не са задължение на работодзателя и невинаги се изплащат.

Ако служителят има месечно възнаграждение 2000 лв през 2016 г., и получи 15 % бонус за първо тримесечие, общият му доход през третия месец ще бъде 2 900 лв. Имат ли основание данъчните власти да претендират, че доходът за третия месец трябва да се преразпредели и върху първите два месеца и така да се формира различен осигурителен доход за всеки от трите месеца?Отговори

  • Здравейте,
    Ако органите по приходите докажат, че бонусът е за трите месеца, ще изискат от вас да го разпределите по месеци.

    Поздрави,
    Методи Христов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с ДОПК

-->