Лора Константинова Лора Константинова Потребител

Аванс без последващо оконочателно плащанеЗдравейте,
Имаме платени авансови фактури - едната е от 2010г. за 300лв за геодезия, втората е за 2000лв строителен надзор от 2012г. Обектът е приключен, строежът заприходен и му се начислява амортизация от 2013г., но така и не се е стигнало до окончателно плащане на надзора - съответно сумата стои в аванс към доставчик. Тъй като няма да има фактура за окончателно плащане, то как би следвало да се отразят счетоводно тези суми?Отговори

 • Здравейте,

  Тъй като в момента във Вашите отчети присъства актив в размер на 2 300(вземане от от доставчик по аванси), а Вие сте сигурни че няма да получите фактура за признаване на разход, имате вариант да обезцените вземането си от Вашия доставчик, като друг разход.
  Следва да знаете, че по принцип счетоводните Приходи и разходи от последващи оценки на вземания и разходите от отписване на вземания като несъбираемине се признават за данъчни цели в годината не на счетоводното им отчитане, а при настъпването на някое от следните условия:
  1. изтичане на три години за вземанията с тригодишен давностен срок или на 5 години за вземанията с петгодишен давностен срок от момента, в който вземането е станало изискуемо;
  2. възмездно прехвърляне на вземането;
  3. производството по несъстоятелност на длъжника е прекратено с утвърден оздравителен план, в който се предвижда непълно удовлетворяване на данъчно задълженото лице; непризнатите приходи и разходи се признават за данъчни цели само по отношение на намалението на вземането;
  4. с влязло в сила съдебно решение е постановено, че вземането или част от него е недължимо; непризнатите приходи и разходи се признават за данъчни цели само по отношение на недължимата част от вземането;
  5. преди изтичане на съответния срок по т. 1 вземанията са погасени по силата на закон;
  6. при заличаване на длъжника, когато вземането или част от него е останало неудовлетворено - признава се до размера на неудовлетворената част.
  Във Вашия случай считам, че отговаряте на т.1 с изтекла 5 годишна давност и разхода ще бъде признати в годината на счетоводното им отчитане.


  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Тодор Тодоров
  За справка ЗКПО (чл.37 и чл.35)
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->