Вергиния Деянова Вергиния Деянова финансист

Българска фирма с дейност в чужбинаБаща ми има фирма новорегистрирана в България, със седалище и адрес на управление в България. Регистрирана по ДДС доброволно. Няма назначени работници, има само самоосигуряващо се лице, което е пенсионер. Фирмата иска да развива дейност в Чили в сверата на услугите и поддръжката на различни съоражения. Иска да назначава работници от България и да ги изпращав Чили.

Задължително ли е фирмата да отвори там дъщерно предприятие или може да е със седалище и адрес на управление в Бълария, а просто да извършва дейност в трета страна (Чили)?

Какви разрешителни са и необходими и от от кои институции за да осъществява дейност там?

Българските работници, които ще се изпращат там по кое законодателство ще се осигуряват и къде ще се внасят осигуровките(Българското или Чили)? Ще има ли значение за какъв срок ще се изпратят там работниците?

Фирмите, които ще издават от Чили фактури за извършените услуги как ще се признават в България и изобщо в България ли ще се осчетоводяват или трябва да се наеме там човек, които да ги осчетоводява и да плаща там данъци?

Дали всичко ще е прекалено сложно и към какви хора да се обърнем с баща ми? Към адвокати, одистори, счетоводители?Отговори

-->