Александрина Пенчева Александрина Пенчева счетоводител

Неосчетоводени лихви по депозитиЗдравейте,
Фирма има открит депозит през 2011 г., по който има начислени лихви до 2013 г. От тогава насам няма нищо осчетоводявано. Лихвата по депозита се трупа в сметката в банката и не се тегли, а увеличава сумата по депозита. Как трябва да осчетоводя пропуснатите лихви от стари години?Отговори

 • Здравейте,

  в този случай става въпрос за открита счетоводна грешка от минал период.
  От 01.01.2013 г. компетентен да коригира допуснати счетоводни грешки по общия ред на чл. 75 ЗКПО е съответния орган по приходите (НАП).
  При открита счетоводна грешка данъчно задълженото лице уведомява писмено НАП, която предприема действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответния данъчен период. Съответно по преценка на органа по приходите може да се извърши ревизия и задължението да бъде променено с ревизионен акт или проверка. При наличие на уведомление от страна на данъчно задълженото лице органът по приходите трябва да предприеме действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответния данъчен период.
  Съгласно чл. 75, ал. 1 ЗКПО при откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с минала година, данъчният финансов резултат за съответната минала години се коригира съгласно изискванията на действащия през съответната минала година закон така, че все едно грешката не е била допусната. Това означава, че промяната ще се извърши не в резултата за текущата на откриването година, а за годината, в която е допусната грешката.
  Друга важна особеност е и базата, която предприятето прилага в своята счетоводна политика - МСС или НСФОМСП. Фирмите, прилагащи МСС, коригират грешки единствено чре финансовия резултат от минали години, докато фирмите прилагащи НСС - имат два варианта:
  1. препоръчителен - отново се коригира стойността на ФР от минали години (§ 7.1 от НСС 8)
  2. Признаване на текущ разход/ приход (§ 7.2 от НСС 8), който обаче съгласно чл. 75 от ЗКПО не е признат за данъчни цели и следва да се преобразува в ГДД по чл. 92 от ЗКПО.


  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->