Никол Павлова Никол Павлова Студентка

Заличаване на уведомление и корекция на декларации 1 и 6Погрешно включено лице във ведомостта и подадени за него Декларация 1 и Декларация 6, като Декларация 1 не минава поради грешка "Невалиден вид плащане". Служителят така и не се явява на работа. Има сключен трудов договор, Пуснато е уведомление с код за заличаване, обаче не е изваден от ведомостта.

Декларациите, трябва ли да се подават с код корекция и нулеви стойности, за да се изравнят сумите по Декларация 1 и Декларация 6, или трябва да се подадат с код заличаване?

В НАП ми отговориха, че не се заличават погрешно подадени декларации, а се подават с код корекция с нулеви стойности. Системата им обаче ги отхвърля. Изтървали сме 7 дневният срок за Декларация 1 и Декларация 6. Какво се прави в такъв случай? Въпросът ми е конктретно за Декларация 1 и Декларация 6.Отговори

  • Здравейте,

    В случай че първите подадени декларация 1 и 6 са отхвърлени, то няма да има какво да коригирате, тъй като няма приети редовни данни. В този случай просто трябва да си подготвите редовни данни на Д1 и Д6 и да ги подадете по нормалния ред.

    В случай, че първите подадени декларации 1 и 6 са прието, но в тях има допуснати грешки, които вие сте установили в последствие, то приетите данни могат да бъдат коригирани с подаване на съответно заличаващ запис на Д1 за лицето, което не се е явило на работа и коригиране на данните в декларация 6. В случай, че вече сте изпуснали срока за корекция по електронен път то ще ви се наложи да отидете на място в НАП и/или НОИ и да поискате да ви бъдат издадени задължителни предписание за коригиране на Д1и Д6.

    Успех!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->