Violeta Karaivanova Violeta Karaivanova Потребител

Ползван данъчен кредит за актив преди регистрация по ЗДДСЗдравейте,
Бих искала да попитам ако фирма е регистрирана по ЗДДС на 27.03.2015г. и е включила в дневника за покупки през месец май издадена фактура за машина от 08.03.2015г. от доставчик регистриран по ЗДДС и е ползвала съответно това ДДС, като е приспадното от продажбите. Това правилно ли е или сме допуснали грешка и какъв е редът за коригиране?Отговори

 • Здравейте,

  В случай че, съгласно Закона за данък върху добавената стойност, Вие сте имали право на приспадане на данъчен кредит за налични активи преди датата на регистрация, то е трябвало да съставите регистрационен опис по образец на наличните активи към датата на регистрация и да го подадете не по-късно от 45 дни от датата на регистрация.

  Съгласно чл.74 и чл.75 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит възниква на датата на регистрация и се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като наличните активи и данъкът, включени в регистрационния опис, се отразяват в дневника за покупките за съответния данъчен период.

  Правото на приспадане на данъчен кредит не възниква и не може да се упражни от регистрираното лице, ако регистрационният опис е подаден след 45-ия ден от датата на регистрация.

  Поздрави,
  Величка Павлова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->