АКАУНТИНГ ХЕЛЕНИК АКАУНТИНГ ХЕЛЕНИК

Услуга от страна извън ЕСЗа получена услуга от страна извън ЕС с наименование на услугата SeaWeb/Online - трябва ли да се съставят протоколи по ДДС? Нашата фирма е регистрирана по ДДС.Отговори


  • Здравейте,

    На основание чл. 82, ал. 2 от ЗДДС, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при:
    3. доставка на услуги - когато получателят е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6.
    Във връзка с горното получателят е длъжен да си самоначисли ДДС чрез издаването на протокол по чл. 117. Протоколът се отразява в дневник продажби и дневник покупки.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->