Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

6.07. Хронология на Сметка

Публикувано на: 22.10.2010

АЛФА ЕООД

ХРОНОЛОГИЯ на СМЕТКА  602 – Разходи за Външни Услуги

за периода от: 01.05.2010 до: 31.05.2010


папка

ID на докум.

статия

дан.

период

опера-тор №

дата на

осчетоводяване

документ

дата

сметка

сума

вид на операцията / контрагент

вид на документа

дебит

кредит

1

5.00

557

1

2010.05

25

01.05.2010

10:11:46

0058603016

01.05.2010

4531

60212.60

62.99


Разход за външни услуги / ”БТК” ЕООД

Фактура


401

75.59

2

5.00

558

1

2010.05

25

02.05.2010

09:57:01

0009572528

02.05.2010

4531

6024.70

23.52


Разход за външни услуги / ”БТК” ЕООД

Фактура


401

28.22

3

5.00

559

1

2010.05

25

11.05.2010

10:15:52

1000000205

11.05.2010

4531

602


44.00

220.00


Разход за външни услуги / ”Боби” ЕООД

Фактура


401

264.00

4

5.00

560

1

2010.05

25

17.05.2010

14:12:56

0100000027

17.05.2010

4531

602


48.00

240.00


Разход за външни услуги / ”Боби” ЕООД

Фактура


401

288.00

5

5.00

561

1

2010.05

25

  09.05.2010

10:13:46

0193121101

09.05.2010

4531

602


4.03

20.13


Разход за външни услуги / ”Мобилтел” ЕАД

Фактура


401

24.16

6

2.00

677

1

2010.05

25

04.05.2010

16:11:46

20

04.05.2010

602


1 500.00

Разход за външни услуги

Разходен касов ордер в лева


501

1 500.00

ОБОРОТИ (Дт/Кт)

Дт 2 179.97 / Кт. 2 179.97


 1. Формиране и Предназначение


Справка Хронология на Сметка е вторичен счетоводен документ, в който са отразени кореспонденциите на една сметка с всички останали сметки по счетоводните операции (записвания) за определен период от време.

Разликата между справка Хронология на Сметка и справка Кореспонденция на Сметки е това, че справка Хронология на Сметка дава пълна информация за всички операции, в които избраната сметка участва. Докато справка Кореспонденция на Сметки представя само статиите, в които участват и двете сметки, които сме избрали.

Справката Хронология на Сметка се представя в табличен вид, в който по редовете са разположени всички счетоводни операции, в които сметката участва, а по колоните е представена информация за номера на папката, където е осчетоводена операцията, вида на операцията, ID на документа в софтуера, номера на статията по документа, данъчен период, оператор (счетоводител), дата на осчетоводяване, номера на документа, вида на документа, дата на документа, дебита и кредита по счетоводните сметки и сумите по сметките.

Чрез справка Хронология на Сметка можем да проследим всички счетоводни операции/записвания, в които една сметка е участвала за избран период (месец, месеци или година), по реда на тяхното въвеждане и сортирани по счетоводни папки.

Чрез справка Хронология на Сметка може да се открият кореспонденции на определена сметка със сметки, с които тя не би трябвало да си кореспондира в счетоводни операции/статии. Тъй като справката дава информацията къде са намира сгрешената статия/запис лесно може да се влезе там и да се извърши нужната поправка.

Справката Хронология на Сметка се използва за проследяване на осчетоводяването по дадена сметка, например:

- задължения по лизинг (сметка 159) – дали всички фактури са пристигнали и са осчетоводени;

- с ДДС или без ДДС са осчетоводени, сумите по различни разчети и т.н.


 2. ПРЕГЛЕД – правила, чести грешки/проблеми и техните решения


Прилагайки двустранното счетоводно записване, оборотите по К-т и Д-т в тази справка трябва да са равни.Коментари

-->