Красимир Атанасов Красимир Атанасов Потребител

ДДС при продажба на сградаЗдравейте,
Закупена е сграда през 2009г. При закупуване не е ползван данъчен кредит. За разходи за подобрения на сградата е ползван данъчен кредит в размер на 4 700лв. Данъчна оценка 73 000. Балансова стойност 50 000лв. Предстои продажба на сградата. Върху каква сума да се начисли ДДС при продажбата?Отговори

 • Здравейте,
  Видно от описаната фактическа обстановка сградата е придобита преди повече от пет години /2009 г./. На основание чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, освободена доставка е и доставката на сгради, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях. Ако изберете доставката да бъде освободена, при издаване на фактурата задължително посочвате основанието за неначисляване на ДДС. На основание чл. 45, ал. 7 имате право да изберете тази доставка да бъде облагаема. Независимо дали сте избрали доставката да бъде облагаема или освободена, данъчната основа се формира по реда на чл. 26 от ЗДДС.
  Ако изберете доставката да бъде освободена, тъй като не сте посочили кога са извършени подобренията, за които е ползвано право на приспадане на данъчен кредит, следва да извършите корекция на ползвания данъчен кредит по реда на чл. 79 от ЗДДС.
  Ако изберете доставката да бъде облагаема не следва да извършвате корекция на ползвания данъчен кредит.
  По отношение цената трябва да имате в предвид, че данъчната оценка не е пазрана цена, съответно ако има съществено разминаване между договорената /продажната/ цена и пазарната цена, определена към датата на сделката е възможо да попаднете в хипотезата на отклонение от данъчното облагане по смисъла на чл. 15 и 16 от ЗКПО.
  Не сте посочили дали лицата са свързани. Ако са свързани и в зависимост от това дали получателя/доставчика има право на данъчен кредит, е възможно данъчната основа да се формира по реда на чл. 27 от ЗДДС
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->