Penka Tsvetkova Penka Tsvetkova счетоводител

Предоставяне на услуга за клиент от ИндияНаш клиент в Индия, на който предоставяме услуга обработка на данни ни удържаха 20 % данък при източника. Клиентите ни извършват набор на данни, които въвеждат в наша система, достъпна през Интернет. Данните впоследствие биват обработени посредством автоматизирани и ръчни процеси по интернет.

Какви точно услуги се водят това? Колко от тези 20% можем да признаем като данък? С разликата увеличава ли се за данъчни цели финансовия резултат?Отговори

Свързани документи със ЗКПО

-->