Николай Николов Николай Николов Потребител

Данък на дерегистрирано МПСИскам да попитам как при положение,че през 1997 година кола е отписана от КАТ, имам и книжка, продължава да има данък и да текат лихви по него? Казаха ми, че имало закон, в който от 2007г трябва да се подава декларация в Данъчното за отписване и така системата на КАТ се улеснявала. Вярно ли е? Данъкът и лихвите са на стойност от 328лв.

Кола, отписана от КАТ през 2003 също има данък, който е на стойност от 603лв. Във вестника пише, че от 2016г. трябва да се пуска декларация в свободен текст за да отпадне данъка, но в данъчното ми казват, че това не е вярно!

Какво да направя при това положение? Как да не плащам тези данъци при положение, че колите са отписани от КАТ?Отговори

  • Здравейте,

    При отписване на авотмобил от КАТ, съгласно чл. 54 от ЗМДТ собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък с данъчната декларация, която подават в съответната община в двумесечен срок от настъпване на обстоятелството, което води до освобождаване от данък. Към декларацията следва да се представи документ от КАТ, удостоверяващ, че регистрацията на моторното превозно средство е прекратена. Тъй като във Вашия случай данъкът е бил начисляван, следва да се иска от общината корекция на дължимите суми.

    В случай че такава корекция бъде отказана, можете да възразите в писмена форма, че задълженията са погасени по давност, тъй като съгласно чл.171 от ДОПК, публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение.

    Поздрави,
    Величка Павлова

  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗМДТ

-->