АКАУНТИНГ ХЕЛЕНИК АКАУНТИНГ ХЕЛЕНИК

Неизписани МЗ при продажба от минали годиниПрез 2013 г. са закупени и продадени стоки без да са изписани. Клиента плаща КД. При анализ на фирмата това го виждаме сега. За 2015 г. няма приходи от продажба на стоки и никакви други приходи. Тези от 2013г. продължават да стоят на склад. Какво можем да направим при приключването на 2015г.? Можем ли да вземем операция по изписването? Как да поискаме надвнесения КД?Отговори

 • Здравейте,

  В случая сте открили счетоводна грешка през следващ отчетен период.
  Счетоводните записвания, които можете да направите са:
  - за неотчетената себестойност през 2013
  Дт Неразпределена печалба от мин. год.
  Кт Стоки
  - за надвнесения корпоративен данък се отчита вземане:
  Дт Разчети за корп. данък
  Кт Неразпределена печалба от минали години

  Коригирате ДФР за 2015така, сякаш грешката не е била допусната, като се прилага данъчна ставка, действала през 2013. Сравнителната информация за 2013 се коригира в баланса през 2014, като салдата на горните сметки се коригират, като по този начин данните стават съпоставими.
  Вземането от бюджета (надвнесения корпоративен данък) се посочва в част V, раздел Б "Намаления", т.13 - Други намаления на СФР на ГДД; попълва се и пом. справка "Други увеличения/намаления на СФР по реда на ЗКПО''.

  По този начин се прихваща разликата от надвнесения данък и текущо ще внесете само разликата между надвнесения корпоративен данък и текущото данъчно задължение.

  За справка: чл. 75 от ЗКПО и СС 8
  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Кристина
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->