Светла Тодорова Светла Тодорова Потребител

Допълнително трудово възнаграждениеЗдравейте!
Предстои подписване на ТД на основание чл.70, ал 1, със срок на изпитване и във връзка с чл.67, ал.1, т.1. Освен основното месечно възнаграждение бихме искали да има и допълнително, обвързано с качеството на работа. Трябва ли да го включим в ТД и ако трябва, достатъчно ли е да изпишем, че е във връзка с Вътрешните правила за РЗ, например - чл.13, ал.1 ,т.4 от Наредбата за структурата и организацията на РЗ?Отговори

 • Здравейте,

  На първо място, чл. 70 не е самостоятелно основание за сключване на трудов договор. По правилно би било основанието да бъде чл. 67, ал. 1, т.1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ.
  Допълнителното възнаграждение за постигнати резултати може да бъде уговорено само във вътрешните правила за организация на работната заплата и не е задължително да бъде уговорено и в трудовия договор. Ако все пак държите в договора да има клауза за допълнителни възнаграждения, можете да я формулирате примерно така:
  "Служителят има право на допълнително възнаграждение за постигнати резултати, според прилаганите схеми за заплащане на труда, съгласно вътрешни правила за организация на работната заплата в предприятието."

  Поздрави,
 • Благодаря Ви!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->