Весела Рачева Весела Рачева Потребител

Дерегистрация по изборМоля да поясните чл.108, ал.1, т.1, според която "Основание за дерегистрация по избор възниква: 1..... за лице, регистрирано на основание чл. 96, 97, 97б, чл. 98, ал. 3 или чл. 100, ал. 1, когато отпадне съответното основание за задължителна регистрация;".

Как по-точно този текст се отнася за лицата, регистрирани по чл.100, ал.1 (регистрация по избор)? Въпросите ми по-конкретно са: Ако лице е регистрирано по чл.100, ал.1 и сега реши да прекрати дейността си, на кое основание следва да се дерегистрира - чл.107, т.4 или чл.108 (1). В кой случай на регистрация по чл.100 (1) се прилага дерегистрация по чл.108(1)?Отговори

  • Здравейте,

    Ако дружеството прекратява дейността си, то тогава говорим за задължителна дерегистрация на основание чл. 107 ал.4

    Що се отнася до слуайте, в които се прилача чл. 108 ал.1, това се отнася за за условието, че след доброволна регистрация дружествата не могат да се дерегистрират доброволно преди изтиането на 24 месеца от месеца следващ месеца на регистрация.

    Поздрави,
    Димитър Пашов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->