Красимира  Стойнова Красимира Стойнова счетоводител

Отписване за вземане по договор за встъпване в дългЗдравейте,
ЕООД е солидарен длъжник по договор за банков заем, получен от ЕТ. Има писмен договор за поемане на задължението между ЕООД и ЕТ със срок до м.12.2015 г., които са свързани лица помежду си. През м.05.2015 г. заемът към банката е изплатен окончателно от ЕООД, като сумата от заема е отразена като вземане от ЕТ, със срок за връщане до м.12.2015 г.

Към 31.12.2015 г. ЕТ не е изплатил задължението си към ЕООД, поради прекратяване на дейността си и липса на приходи.

1. ЕООД взема решение, с което опрощава дълга на ЕТ, подписва се договор за опрощаване на дълг между страните, в следствие на което отписва вземането си от ЕТ на разход, като съставя счетоводната статия 609/498. В този случай ще има ли преобразуване на счетоводния финансов резултат в увеличение по ГДД за 2015 г.? В конкретния случай има ли съобразяване с давностен срок по ЗКПО?

2. ЕТ осчетоводява договора за опрощаване на дълга си и отписва задължението си към ЕООД на 31.12.2015 г. като приход, съставя счетоводната статия 499/709, в резултат на това ще има ли преобразуване по ГДД?

ЕТ има задължение да подаде декларация към Общината по местонахождението си и да заплати данък дарение, а има ли ЕООД задължение да извести Общината, че е опростил дълга на ЕТ?Отговори

  • Здравейте,

    При опрощаването на дълга, ЕООД ще се наложи да преобразува счетоводния финансов резултат в посока увеличение, като ще се образува временна данъчна разлика и ще трябва да се следи давностния срок за да се определи кога ще настъпи обратното проявление на съответната временна данъчна разлика. Същото ще се случи и в ЕТ, но в посока намаление. По отношение на данъка върху даренията, той е за сметка на получателя на дарението, т.е. ЕТ. За ЕООД не възникват никакви други задължения във връзка с дарението.

    Поздрави,
    Митко Димов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->