Марина Маринова Марина Маринова икономист

Счетоводна политикаЗдравейте!
Имам три въпроса към вас:
1. Каква е връзката на счетоводната политика с независимия финансов одит?
2. Възможно ли е външни специалисти да разработят счетоводната политика на предприятието?
3. Индивидуалният сметкоплан част ли е от СП на базисното предприятие?Отговори

 • Здравейте,

  1. Сче­­­то­­­вод­­­на­­­та по­­­ли­­­ти­­­ка е вът­­­ре­­­шен акт, с кой­­­то се ут­­­вър­­­ж­­­да­­­ват въз­­­п­­­ри­­­е­­­ти­­­те от пред­­­п­­­ри­­­я­­­ти­­­е­­­то пра­­­ви­­­ла, прак­­­ти­­­ки и ба­­­зи при из­­­гот­­­вя­­­не и пред­­­с­­­та­­­вя­­­не на фи­­­нан­­­со­­­ви­­­те от­­­че­­­ти. Независимият финансов одит от своя страна, проверява дали възприетите в счетоводната политика правила и практики съответстват на съответните законодателни и счетоводни изисквания.

  2. По­­­ра­­­ди та­­­зи при­­­чи­­­на ръ­­­ко­­­вод­­­с­­­т­­­во­­­то на пред­­­п­­­ри­­­я­­­ти­­­е­­­то тряб­­­ва да оси­­­гу­­­ри раз­­­ра­­­бот­­­ва­­­не­­­то на сче­­­то­­­вод­­­на по­­­ли­­­ти­­­ка и да кон­­­т­­­ро­­­ли­­­ра спаз­­­ва­­­не­­­то й. Защо възниква необходимостта външни специалисти да разработят счетоводната политика на предприятието? Според мен, е допустимо да бъде изготвена от външни специалисти, но важното в случая, е да бъде съобразена със спецификите на дейността, приложимите счетоводни стандарти и законодателството, както и разбира се правилното й прилагане.

  3. Текущото счетоводно отчитане се организира по утвърден от ръководството на предприятието Индивидуален сметкоплан. В тази връзка, може да се приеме, че индивидуалният сметкоплан е част от счетоводната политика на предприятието.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Петя Лазарова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->