Диана Димитрова Диана Димитрова Гл. счетоводител

Право на основен платен годишен отпуск по чл.319 от КТНа лице е издадено експертно решение от ТЕЛК на 15,06,2010 година с 52% тр. намал. раб. Съгл. чл.319 от КТ, лицето има право на основен платен годишен отпуск 26 работни дни. За 2010 година лицето в какъв размер платен отпуск има право - на 26 р. дни или пропорционално от датата на издаване на експертното решение 15,06,2010 - 23 р. дни?Отговори

 • Здравейте,
  прилагам Ви едно Разяснение на Министерството на Труда и Социалната Политика, в което се определя правото на ползване на основния платен годишен отпуск за лица с намалена работоспособност по чл.319 от КТ. Това право се ползва само за периода на инвалидизирането, а не за цялата година.

  РАЗЯСНЕНИЕ НА МТСП ОТ 9.11.2010 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 319 ОТ КТ
  МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
  Въпрос:
  Служител претендира за 26 дни платен отпуск, съгласно чл. 319 от КТ, представяйки решение на НЕЛК от дата април 2010 г. с 50% ТНР, отменящо решение на ТЕЛК от февруари 2010 г. Срокът на инвалидизация е една година (до февруари 2011 г.), а датата на инвалидизацията е април 2008 г. (тогава ТНР е под 50%). От коя дата да се счита правото на отпуск по чл. 319?

  Отговор:
  Съгласно чл. 319 от Кодекса на труда работници и служители, които имат 50 и над 50 на сто загубена работоспособност, имат право на основен платен годишен отпуск в размер на минимум 26 работни дни за една календарна година. Право на отпуск по чл. 319 от Кодекса на труда се ползва само за периода на инвалидизирането, когато е призната загубена работоспособност 50 и над 50 на сто.
 • Здравейте г-жо Маринова,
  благодаря Ви за бързия и компетентен отговор.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->