Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

6.06. Кореспонденция на Сметки

Публикувано на: 22.10.2010

АЛФА ЕООД

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ  на СМЕТКИ – на 501 със сметка 411

за периода от: 01.03.2010 до: 31.03.2010


папка

ID на докум.

статия

дан. период

опера-тор №

дата на осчетоводяване

документ №

дата

сметка

сума

вид на операцията

вид на документа

дебит

кредит

1

4.00

516

2

2010.03

9

03.03.2010

10:11:46

0000001193

01.03.2010

501


199.08

Приход каса в лева

Фактура


411

199.08

2

4.00

517

2

2010.03

9

05.03.2010

15:41:16

0000001194

01.03.2010

501


19.80

Приход каса в лева

Фактура


411

19.80

3

4.00

518

2

2010.03

9

05.03.2010

15:42:25

0000001195

04.03.2010

501


2 095.44

Приход каса в лева

Фактура


411

2 095.44

4

4.00

519

2

2010.03

9

05.03.2010

15:45:30

0000001196

04.03.2010

501

422


257,24

100,00

Приход каса в лева

Фактура


411

357.24

5

4.00

520

2

2010.03

9

06.03.2010

11:15:02

0000001197

05.03.2010

501


177.12

Приход каса в лева

Фактура


411

177.12

6

4.00

521

2

2010.03

9

07.03.2010

15:15:33

0000001198

06.03.2010

501


123.00

Приход каса в лева

Фактура


411

123.00

7

4.00

522

2

2010.03

9

07.03.2010

15:20:46

0000001207

06.03.2010

501

422


3 050,40

1 500,00

Приход каса в лева

Фактура


411

4 550.40

ОБОРОТИ (Дт/Кт)

Дт 7 522.08 / Кт. 7 522.08


 1. Формиране и Предназначение


Справка Кореспонденция на Сметки е вторичен счетоводен документ, в който са отразени кореспонденциите между две сметки по счетоводните операции (записвания) за определен период от време.

Справката Кореспонденция на Сметки се представя в табличен вид, в който по редовете са разположени всички счетоводни операции, в които двете сметки си кореспондират, а по колоните е представена информация за номера на папката, където е осчетоводена операцията, вида на операцията, ID на документа в софтуера, номера на статията по документа, данъчен период, оператор (счетоводител), дата на осчетоводяване, номера на документа, вида на документа, дата на документа, дебита и кредита по счетоводни сметки и сумите по кореспондиращите си сметки. Ако статията е сложна, в справката ще се включат и останалите сметки, които участват в операцията, така че общо дебитните и кредитните обороти винаги ще са равни.

Справката е средство за проследяване и контрол на всички движения по две кореспондиращи си сметки.

Чрез справка Кореспонденция на Сметки можем да правим проверка коя сметка с кои други сметки си кореспондират. По този начин може да се засече дали не са обърнати местата на някои сметки (от примера горе вместо 501 да е в дебита да е отишла/осчетоводена в кредита, а 411 вместо да е в кредита да е отишла/осчетоводена дебита). Можем да следим плащанията по касата – на кой контрагент сме платили, по коя фактура, на коя дата. Можем да засичаме касовите отчети. Така в края на месеца сравняваме сумата на всички платени в брой фактури (кореспонденция на сметки 501 и 411) с тази на касовия отчет. Разликата между двете са извършените продажби само с касов бон.

Например:

- Ако имаме оборот по касов апарат 1 200,00 лева, тогава можем да проверим има ли и счетоводни записвания за същата сума приходи от клиенти (кореспонденция на сметки 501 с 411). Ако сумата на касовия отчет е за същата стойност както в справката, това означава, че всички продажби в брой са били съпроводени с издаване на фактура. Ако обаче сумата на касовия отчет е по-висока, например 1 400,00 лева, то разликата от 200,00 лева са продажбите само с касови бонове/бележки. В случай че имаме сторно касова бележка, трябва да я извадим от сумата на касовия отчет и тогава да сравняваме сумите между месечния касов отчет и справката за кореспондиращи сметки 501 и 411. Разликата трябва да се отчете като свободни продажби само с касови бонове/бележки.

- Можем да проверим дали, кога и на каква стойност сме изписвали стоки (кореспонденция на сметки 702 с 304).


 2. ПРЕГЛЕД – правила, чести грешки/проблеми и техните решения


Прилагайки принципите на двустранното счетоводно записване, оборотите по К-т и Д-т в тази справка трябва да са равни.Коментари

-->