Валя Тенева Валя Тенева счетоводител

Отписване на задълженияПрез 2015 г. може ли да отпиша задължения към доставчици, възникнали от 2003 до 2010 г.?Отговори

  • Здравейте г-жо Тенево,

    Съгласно ЗКПО, при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със сумата на задълженията на данъчно задълженото лице, като увеличението се извършва в годината на изтичане на три години за задълженията с тригодишен давностен срок или на 5 години за задълженията с петгодишен давностен срок от момента, в който задължението е станало изискуемо.

    Във Вашия случай след като не сте отписала по-рано тези задължения и не сте ги отчела като счетоводен приход, то е трябвало да преобразувате в ГДД /да ги посочите в увеличение на счетоводния финансов резултат/ на третата или на петата година - в зависимост от това дали задължението е периодично или не е. Ако сте си го посочила коректно в ГДД /на третата или на петата година/, то сега този приход няма да бъде признат за данъчни цели и с него трябва да преобразувате ГДД, да го посочите в намаление.

    Поздрави,
    Величка Павлова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->