Потребител

Изготвяне на УП-2Трябва да изготвя УП-2 за периода 1991-1993г. В посочения период лицето е ползвало отпуск за временна нетрудоспособност. Правилно ли изчислявам възнаграждението, което трябва да включа в БТВ, а именно: БТВ за предходния месец разделено на работните дни за предходния месец. Получена сума х по броя на болничните. Има ли разлика при преизчисляване на болничен за гледане на дете?Отговори

Свързани документи с КСО

-->